Wsparcie w Starcie

Informacje o Programie

Pilotaż

Od grudnia 2013 r. Program realizowany jest w formie pilotażu na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach środków przekazanych przez MPiPS – 20,5 mln zł – absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ogólnokrajowy zasięg

W listopadzie 2014 r. uruchomiony został II etapu Programu, który obejmuje obszar całego kraju. Jednocześnie poszerzona została grupa docelowa Programu – o wsparcie w formie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o które mogą ubiegać się także osoby bezrobotne.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. O taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Co więcej, pożyczkobiorcy którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.