Czym jest wskaźnik LTV?

Wskaźnik LTV określa stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Jest on podstawowym wyznacznikiem dla banku do określenia oprocentowania kredytu, ryzyka kredytowego i innych elementów transakcji.

Zgodnie z aktualną Rekomendacją Krajowego Nadzoru Finansowego, banki mogą udzielać kredytów hipotecznych do 80% wartości nieruchomości, lub do 90% w przypadku zastosowanie ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. W praktyce oznacza to, że na dzień dzisiejszy musimy wykazać się minimum 10% wkładem własnym. Część banków nie stosuje ubezpieczenia brakującego wkładu własnego i kredytuje tylko do 80% wartości nieruchomości.

Wskaźnik LTV, a zakup nieruchomości

Pamiętaj, że w przypadku gdy cel kredytowania jest tożsamy z celem zabezpieczenia, wartość nieruchomości jest określana jako wartość przyszła, tzn. cena zakupu + koszt ewentualnego remontu/wykończenia.

Przykład:

Zakup nieruchomości – 200 000 zł

Remont – 50 000 zł

Wartość zabezpieczenia = 200 000 + 50 000 zł = 250 000 zł

Minimalny wkład własny = 10%, więc 250 000 * 10% = 25 000 zł

W przypadku kredytu hipotecznego, gdy przedstawiamy dochody zza granicy – wówczas LTV jest zazwyczaj mniejsze.

Pożyczki hipoteczne są udzielane do 50-80% wartości nieruchomości. Tutaj warto wspomnieć, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie pożyczki (ale także kredytu hipotecznego) nie musi należeć do kredytobiorcy  – może to być nieruchomości osoby trzeciej, która wówczas przystępuje do kredytu jedynie jako osoba poręczająca nieruchomością.

Kredyty inwestycyjne wiążą się z koniecznością udokumentowania 20-30% zaangażowania w transakcję. Zatem Bank udzieli finansowania do 70-80% wartości zabezpieczenia.