Dochody zza granicy

Dla osób pracujących za granicą są pewne rozwiązania, które pozwalają na otrzymanie kredytu w Polsce. W przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą, Banki akceptują praktycznie tylko formę umowy o pracę czy kontraktu. Część banków w ogóle nie akceptuje dochodów zagranicznych. W przypadku umów o pracę, do udokumentowania dochodu potrzebna będzie umowa o pracę, potwierdzenia wpływów, pay- slipy, zaświadczenie o dochodach na druku bankowym, wyciągi z konta za okres 12 miesięcy oraz raport z odpowiednika BIK za granicą.

Co nie jest akceptowalne?

Dochód wynikający z umów cywilnoprawnych czy innych odpowiedników oraz dochód wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP nie jest akceptowalny. Są jednak inne możliwości – wśród przedsiębiorców mieszkających za granicą dość popularne jest prowadzenie firmy w formie odpowiednika Sp. z o.o. czyli, np. Ltd. w Wielkie Brytanii, GmBH w Niemczech czy S.à R.L we Francji. Te formy prawne mają, podobnie jak Sp. z o.o. w Polsce, odrębne osobowości prawne, więc ich dochód nie zostanie uznany wprost jako nasz dochód (jest to dochód osoby prawnej czyli spółki).

Rozwiązanie

Prowadzenie firmy w formie odpowiadającej umowie cywilno-prawnej stwarza możliwość bycia zatrudnionym w swojej własnej firmie, np. na umowę o pracę lub kontrakt jako manager czy dyrektor – albo na innym stanowisku w zależności od obowiązków. Wówczas część banków taką umowę potraktuje jako zwykłą umowę o pracę czy kontrakt. Oczywiście waluta osiąganego dochodu będzie decydowała o walucie kredytu.

Jeśli więc z tytułu umowy o pracę/kontraktu w spółce kredytobiorca będzie otrzymywał dochód w walucie EUR – bank zarekomenduje kredyt hipoteczny w EUR. Jeśli wynagrodzenie będzie wypłacane w PLN i rozliczenie roczne będzie składane w Polsce – kredytobiorca może próbować się starać o kredyt w złotówkach.

W przypadku kredytów gotówkowych, w kilku bankach jest możliwość osiągnięcia kredytu nawet do 200 000 zł w walucie PLN, nawet jeśli zarabiamy w innej walucie, np. GBP. Wszystkie dokumenty potwierdzające dochody muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego – wszystko na koszt kredytobiorcy.