Dochody ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a kredyt hipoteczny

Banki coraz częściej badają branże, stabilność przychodów, a nawet historię działalności w momencie, kiedy przedsiębiorca ubiega się o kredyt. Co zrobić, aby banki nie uznały wspólnej transakcji z Tobą jako ryzykownej? Poniżej przedstawiamy przykłady procesu kredytowego w sytuacji, kiedy uzyskujesz dochód z dywidendy lub powołania/mianowania.

Dochód z dywidendy

Dochód wynikający z udziału w spółce kapitałowej może być wypłacany m.in za pomocą dywidendy – zastosowanie dla osoby fizycznej (prywatnej) ma tutaj druk PIT-8A. Jeśli podmiotem osiągającym dochód jest inna osoba prawna, np. inna spółka z o.o., wówczas rozliczenie odbywa się poprzez złożenie druku CIT. Dywidenda powinna być osiągana przez 12 -24 miesięcy. Doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj jest wypłacana wśród udziałowców dość nieregularnie, w stosunku do czego większość banków ma obiekcję i nie akceptuje takiego dochodu. Jeśli chcemy więc, aby taki dochód został zaakceptowany, starajmy się wykazywać dywidendę regularnie, np. co miesiąc czy co kwartał. Zważając na aspekt podatkowy, wariant wypłaty dywidendy jest mało opłacalny, ponieważ występuje podwójne opodatkowanie – zdecydowanie korzystniej jest zastosować wariant polegający na wypłacie wynagrodzenia na podstawie powołania/mianowania.

Powołanie/Mianowanie

Dochody wynikające z powołania/mianowania są w większości Banków traktowane jak umowa o pracę, zatem minimalny czas ich osiągania wynosi 3 lub 6 miesięcy, w niektórych przypadkach 12 miesięcy. Dokumentem potwierdzającym jest uchwała wspólników oraz wpływu na konto. Istotna dla Banku jest regularność tych dochodów, dobrze również, aby ich miesięczna wysokość nie była zróżnicowana. Jeśli powołanie/mianowanie dotyczy funkcji np. członka zarządu w spółce, w której ów wspominany jest udziałowcem posiadającym ponad 25% udziałów, Bank zazwyczaj prosi o przedstawienie dokumentacji całej Spółki.

Pełnienie funkcji, np. członka zarządu na podstawie powołania, nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu powinna być pobrana w wysokości 17%, a  przychód pomniejszony jedynie o koszty uzyskania. Koszty te wynoszą 250 zł miesięczne, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł. Jest do rekomendowany, ze względu na optymalizację podatkową i budowanie zdolności kredytowej, sposób na dokumentowanie dochodów ze spółek kapitałowych np. spółki z o.o. – jedynym jego słabym punktem jest limit osiągniętego dochodu w trakcie roku wynoszący w roku 2020r kwotę 85 528 zł – po przekroczeniu tej kwoty wpadamy w próg podatkowy 32%, co przestaje być opłacalne. W sytuacji, gdy dokumentowane dochody będą większe niż wskazany powyżej próg, warto rozważyć funkcjonowanie biznesowe w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej.