KREDYT #naStart – poznaj założenia projektu ustawy!

 

DLA KOGO PROGRAM

osoby prowadzące gospodarstwo domowe w Polsce (nie trzeba posiadać obywatelstwa PL)

można prowadzić gospodarstwo domowe poza Polską, ale trzeba mieć polskie obywatelstwo lub prowadzić je z osobą, która je ma – wówczas wspólny kredyt

wnioskodawcy zarabiający w PLN

single do 35 roku życia

małżeństwa i pary w związku nieformalnym – bez limitu wieku

osoby, które nie posiadają i w przeszłości nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu

osoby, które nie są i nie były w przeszłości stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego

 

WYJĄTKI

gospodarstwo domowe z liczbą dzieci 3+, może posiadać nie więcej jak jedną nieruchomość

można posiadać nie więcej jak 50% udziału w jednej nieruchomości, nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, a lokal ten lub dom nie może być zamieszkiwany przez kredytobiorcę od co najmniej 12 miesięcy

można posiadać nieruchomość gruntową, ale niezabudowaną budynkiem mieszkalnym

nie wlicza się także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca zbył przed ukończeniem 18 roku życia lub przekazał w formie darowizny osoby spoza jej gospodarstwa domowego

 

 

CELE KREDYTOWANIA

zakup mieszkania lub domu, w tym z jego wykończeniem (rynek wtórny i pierwotny)

budowa domu jednorodzinnego lub dokończenie budowy, w tym z jego wykończeniem

zakup działki w celu budowy domu

realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez jej członka

oraz w ramach kredytu konsumenckiego:
pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS
pokrycie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

 

 

PARAMETRY KREDYTU

można skorzystać z gwarancji wkładu własnego – max. 100 000 zł.

kredyt na minimum 15 lat

dopłata wypłacana przez 10 lat

oprocentowanie stałe przez 10 lat

można nadpłacać bez ograniczeń

wysokość oprocentowania uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym:

 

WYSOKOŚĆ KREDYTU I DOPŁAT

brak limitu wkładu własnego

brak limitu wysokości kredytu

dopłata naliczana do określonej kwoty kredytu, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:


*Dla Warszawy limity będą zwiększone o 20%. Dla Wrocławia, Poznania, Krakowa i Gdańska o 10%.

Przykład: Małżeństwo z dwójką dzieci może kupić mieszkanie w cenie 800 000 zł i wziąć kredyt w kwocie 600 000 zł, przy czym dopłaty otrzyma do kwoty 500 000 zł.

 

 

LIMITY POWIERZCHNI

limit nie obowiązuje w przypadku budowy domu

w przypadku zakupu lokalu/domu obowiązuje limit:

przekroczenie limitu nie wyklucza z programu, ale zmniejsza dopłatę o 50 zł za każdy m2 przekroczenia.

Przykład: Singiel kupuje mieszkanie o powierzchni 55m2, limit obowiązuje do 50m2, czyli przekracza o 5m2. Bank udzieli kredytu, ale dopłaty będą pomniejszone o 5m2*50 zł = 250 zł.

 

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

kryterium odnosi się do liczby osób w gospodarstwie domowym:

przekroczenie limitu nie wyklucza z programu, ale zmniejsza dopłatę o 50% kwoty przekroczenia w przypadku singla i 25 % w pozostałych przypadkach.

Przykład: Singiel zarabia 9 tys. zł netto. Przekroczenie wynosi 2 tys. zł. Dopłata zostanie pomniejszona o 50% przekroczenia tj. 1 tys. zł.

Przykład: Małżeństwo, posiadające 1 dziecko, zarabia 18 tys. zł netto. Przekroczenie wynosi
2 tys. zł. Dopłata zostanie pomniejszona o 25% przekroczenia, tj. 500 zł.

 

 

STRACISZ DOPŁATY JEŚLI W OKRESIE ICH STOSOWANIA

sprzedasz prawo do tej nieruchomości

wynajmiesz nabytą w programie nieruchomość

nabędziesz inne prawo do nieruchomości (wyjątek stanowi spadek)

zmienisz sposób użytkowania

zmienisz oprocentowanie kredytu na zmienne

ogłosisz upadłość konsumencką

 

Ważne: Jeśli wystąpi jeden z powyższych przypadków, nie musisz zwracać dopłat do rat jakie dotychczas otrzymałeś, a jedynie tracisz prawo do kolejnych.

Chcesz uzyskać więcej informacji ? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.