Kto może wnioskować o kredyt?

O kredyt można wnioskować w wielu konfiguracjach osobowych. Szerokie spektrum konfiguracji osobowych daje możliwość zaciągnięcia kredytu, nawet jeśli nasze gospodarstwo takiej zdolności nie posiada, np. poprzez przyłączenie rodziców jako współwnioskodawców. Dołączeni współwnioskodawcy nie muszą być docelowymi właścicielami nieruchomości. Jeśli kredytobiorca planuje zakup inwestycyjny (obrót nieruchomościami), a nie posiada zdolności kredytowej – można zaproponować przyłączenie się do kredytu osoby trzeciej np. partnera biznesowego. Oczywiście mało kto zgodzi się na przystąpienie do kredytu na 30 lat, ale skoro kupujemy nieruchomość inwestycyjnie pod tzw. flipa (zakup, remont, sprzedaż) – wówczas powinniśmy kredyt spłacić po kilku miesiącach (ok. 4 miesięcy). Możemy więc złożyć współkredytobiorcy ofertę biznesową – jeśli przystąpi z nami do kredytu, dając nam w ten sposób możliwość posiadania zdolności kredytowej, możemy zaproponować mu jakiś układ biznesowy czy gratyfikować go w inny sposób.

Kto może wnioskować o kredyt:

  • Singiel – o kredyt możemy wnioskować samodzielnie jako singiel, lub singiel mający na utrzymaniu inne osoby.
  • Małżeństwo, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej.
  • Małżeństwo, w którym panuje ustrój rozdzielności majątkowej (intercyza) – razem lub osobno.
  • Osoby żyjące w związkach partnerskich.
  • Osoby, którą łączny dowolny stopień pokrewieństwa.
  • Osoby, których nie łączy żaden stopień pokrewieństwa.