Mieszkanie bez wkładu własnego: Dla kogo? Jak skorzystać? Gdzie jest haczyk?

W temacie Programu Mieszkanie bez wkładu własnego krąży już wiele legend i mitów. Naszym zdaniem warto jednak czerpać wiedzę na ten temat u sprawdzonego źródła.

Głównym założeniem programu Rządowego jest możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego uzyskanego na zakup mieszkania. Część kredytu objęta gwarancją może wynosić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt. Gwarancja ta zastępuje wymagane wniesienie wkładu własnego.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób, które nie posiadają środków na wymagany przez Banki wkład własny. Wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania – może to stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Jak wygląda procedura udzielania kredytu bez wkładu własnego?

Wszystko zależy od banku z którego usług skorzystasz. Obecnie kilka banków w Polsce przystąpiło już do Programu. Procedura nie różni się znacząco od procesu uzyskiwania kredytu hipotecznego, jednak w tym przypadku należy wykazać odpowiednią dokumentację, która pozwoli na przystąpienie do Programu.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z Programu?

Jednym z kluczowych warunków do spełnienia jest nieposiadanie przez kredytobiorcę i członków jego gospodarstwa domowego żadnego innego mieszkania. Ta zasada ulega zmianie jeśli w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje lub więcej dzieci. Wtedy do majątku rodziny może wchodzić jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2. W przypadku trojga dzieci limitem jest jedno mieszkanie o powierzchni 75m2 lub jedno mieszkanie o wielkości 90m2 jeśli dzieci jest czworo. W przypadku rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci – nie ma żadnego limitu metrażowego.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu może skorzystać każda osoba posiadająca zdolność kredytową. Mogą być to single, osoby wychowujące wspólne dziecko, rodziny i małżeństwa.

Jaką nieruchomość mogę zakupić za uzyskane finansowanie?

Dzięki uzyskanemu kredytowi możesz zakupić mieszkanie lub gotowy dom jednorodzinny wraz z funduszami na ich wykończenie. Kredyt możesz przeznaczyć również na działkę budowlaną z zamiarem budowy domu jednorodzinnego.

Gdzie jest haczyk?

Program zakłada ustawowy limit ceny nieruchomości, którego nie wolno przekroczyć, aby móc z niego skorzystać.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić limity cen dla danych lokalizacji

Czy program wydaje Ci się interesujący i chcesz z niego skorzystać? Skontaktuj się z Twoim Ekspertem Finansowym z naszego Zespołu, aby poznać wszystkie szczegóły Programu i zweryfikować, czy możesz z niego skorzystać.