Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie kredytu składa się z części zmiennej i stałej. Zmienna jest stawka bazowa, czyli jednakowa dla wszystkich banków stopa procentowa, aktualizowana średnio co trzy miesiące. Stawką bazową jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – określający wysokość oprocentowania na polskim rynku bankowym. Zmiany stawki bazowej WIBOR dokonują się według prawa codziennie, jednak banki aktualizują (uśredniając) oprocentowanie kredytów raz na trzy miesiące. Inne stopy procentowe dotyczące kredytów walutowych to np. LIBOR (londyńska), EURIBOR (europejska) dotycząca kredytów w euro. 

Stała część oprocentowania to marża, zysk banku powyżej stopy procentowej. Marża jest narzucona przez bank, niezmienna przez cały okres kredytowania (chyba że w umowie tego nie zastrzeżono). Są duże różnice co do wysokości marży w poszczególnych bankach i to głównie one powodują znaczne dysproporcje w poziomie oprocentowania (aż do kilku punktów procentowych).

Oprocentowanie nominalne a realne

Oprocentowanie nominalne to tylko część oprocentowania realnego, który tyczy się samego kapitału kredytu.  Oprocentowanie realne obejmuje także prowizje i wszystkie opłaty dodatkowe, czyli całość kosztów kredytu. Przykładowo: kredyt na 7,5 % (procent nominalny) to w istocie kredyt na 12,5% (co jako procent realny podano niżej drobnym drukiem).

Oprocentowanie a wielkość rat

Sama wysokość oprocentowania nie wystarcza do oceny kosztów kredytu, ponieważ na przykład forma spłaty w równych ratach może go uczynić droższym. Warto prześledzić, dlaczego raty malejące to generalnie tańszy wariant spłaty kredytu. 

Jak ustalana jest rata malejąca? Kapitałowa część raty to kwota uzyskanego kredytu podzielona na liczbę lat kredytowych. Odsetkowa część raty powstaje przez podzielenie oprocentowania w ujęciu rocznym na 12 części i pomnożenie przez bieżące saldo zadłużenia. Daje to wysokość miesięcznych odsetek od kredytu. W miarę spłaty wysokość kredytu spada, maleją odsetki i kolejna rata zmniejsza się o tę część. 

Rata równa zgodnie z nazwą, pozostaje stała. Raty równe są niższe od malejących w pierwszym okresie. Jednakże wyższa jest część odsetkowa i cały kredyt ostatecznie jest droższy.