Raty annuitetowe (równe) vs. raty malejące

Podczas trwania procesu kredytowania pojawia się dylemat wyboru rodzaju rat – równych (annuitetowych) lub malejących. Ta kwestia powinna być rozwiązana poprzez zdefiniowanie naszych potrzeb kredytowych. Czym charakteryzują się te rodzaje rat?

Rata równa

W przypadku rat równych spłacamy jednakową wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przez cały okres kredytowania. Zmienia się jedynie proporcja spłacanego kapitału w stosunku do spłacanych odsetek. Z każdą kolejną ratą spłacany kapitał rośnie, a maleją spłacane odsetki. Odsetki są liczone od aktualnego salda zadłużenia wobec banku. Z każdą spłacaną ratą, maleje kapitał pozostały do spłaty, wiec maleją też odsetki w kolejnych ratach.

Rata malejąca

W przypadku rat malejących spłacamy jednakową wysokość kapitału przez cały okres kredytowania. Odsetki analogicznie jak w przypadku rat równych, są liczone od salda zadłużenia. W tym wypadku jednak kapitał spłacamy szybciej, więc wysokość odsetek w porównaniu do rat równych będzie maleć szybciej. W przypadku rat malejących jest większy udział kapitału w spłacanej racie kapitałowo odsetkowej w stosunku do rat równych, wiec pierwsze raty będą znacznie wyższe. W każdym przypadku raty malejące będą tańszym rozwiązaniem w myśl kosztu wygenerowanych odsetek. Niemniej, ostateczną decyzję warto podjąć po indywidualnej analizie swoich potrzeb.