W jaki sposób bank bierze pod uwagę dochody z działalności gospodarczej?

Prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz wspomożenie się kredytem? W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, proces kredytowy może nieco się różnić. Jak to wygląda w praktyce?

Dochód z działalności gospodarczej

W przypadku wnioskowania o kredyt przez osobę fizyczną, banki akceptują dochód wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej lub udziału w spółkach osobowych, np. Spółka Cywilna czy Spółka Jawna.

Jako kredytobiorca możemy wnioskować również o kredyt firmowy dla:

– Jednoosobowej Działalności Gospodarczej,

– Spółki Cywilnej,

– Spółki Jawnej,

– Spółki Partnerskiej,

– Spółki Komandytowej,

– Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

– Spółki Akcyjnej,

oraz innych hybryd w/w spółek.

Akceptowane są 4 formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym:

  • Książka Przychodów i Rozchodów,
  • Pełna Księgowość,
  • Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych,
  • Karta podatkowa.

Książka Przychodów i Rozchodów, Pełna Księgowość

W przypadku wnioskowania o kredyt na osobę fizyczną, prowadzącą Działalność Gospodarczą, rozliczającą się w formie Książki Przychodów i Rozchodów lub Pełnej Księgowości dla wyliczenia zdolności kredytowej Bank weźmie pod uwagę nasz dochód (zysk) z ostatnich 12 miesięcy, czyli pomniejszy uzyskany przychód z działalności o koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po tym zabiegu odliczy stosowny podatek do zapłaty i w ten sposób uzyska dochód netto. Następnie uzyskany dochód podzieli na 12 miesięcy otrzymując osiągany przez nas miesięczny dochód netto, który będzie liczony do zdolności. Formą udokumentowania dochodu jest deklaracja podatkowa PIT za ostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz zestawienie w formie KPiR lub RZiS za bieżący okres.

Ostatnio dość popularną formą staje się samozatrudnienie, czyli sytuacja, gdy nasz dotychczasowy pracodawca lub nowy pracodawca oferuje nam możliwość współpracy w formie B2B (umowa o współpracę). Wówczas wystawiamy fakturę za wykonane usługi. Taka forma powoduje, że bank może odstąpić od 12 miesięcznego okresu osiągania dochodu i skrócić go np. do minimum 3 miesięcy. Warunkiem jest wykazanie przez kredytobiorcę, że pracuje dalej w tej samej branży i na podobnym stanowisku.

Jeśli chcemy wnioskować o kredyt firmowy w związku w prowadzoną Działalności Gospodarczą lub kredyt dla Spółki Osobowej (s.c., Sp.J. Sp.P., Sp.k) czy Spółki Kapitałowej (np. Sp z o.o. lub Spółka Akcyjna), wówczas metodologia liczenia zdolności kredytowej będzie w dużej mierze oparta o nasz przychód (obrót) i inne wskaźniki, które wynikają z Bilansu Spółki, Rachunku Zysków i Start oraz Cashflow.

Nie ma możliwości uzyskania kredytu na osobę fizyczną przedkładając dokumenty dochodowe spółki kapitałowej. Posiada ona bowiem odrębną osobowość prawną, wiec jedyną formą udokumentowania dochodu ze spółki kapitałowej jest dywidenda (poniżej szersza informacja na ten temat).

Ryczałt

W przypadku rozliczania się z US w formie ryczałtu, bank weźmie od 20 do 80% wykazanego przychodu, z naciskiem na przedział 20-40%. Z faktu, iż nie księgujemy w tej formie rozliczenia kosztów, bank opiera się tylko o przychód przeliczony przez odpowiedni procent. Formą udokumentowania dochodu będzie głównie PIT 28 za ostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz ewidencja przychód za bieżący okres.

Karta Podatkowa

Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej, formą udokumentowania dochodu jest decyzja o podatku na dany rok obrachunkowy. Dochód wynika z decyzji o podatku pomnożonego przez wskaźnik wyznaczający krotność karty, który waha się w przedziale 8-15. Jeśli więc wysokość naszego podatku na dany rok wynosi np. 350 zł/miesięcznie to bank uzna, że nasz dochód wynosi 350 zł * 8 = 2800 zł netto.

W przypadku dwóch ostatnich form rozliczenia, możliwość uzyskania kredytu firmowego jest bardzo ograniczona. Banki bardzo niechętnie podchodzą do ryczałtu i karty podatkowej, aczkolwiek są pewne możliwości.