Czy pożyczka zakładowa obniża zdolność kredytową?

Nagły wypadek? Potrzeba uzyskania szybkiej gotówki na naprawę auta, bądź zakup nowej pralki? Oprócz standardowych produktów bankowych istnieje również inny rodzaj finansowania, którym jest pożyczka zakładowa. Czym jest oraz czy obniża ona zdolność kredytową?

Czym jest pożyczka zakładowa?

Jeśli kredytobiorca uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, pracując w zakładzie pracy, korporacji lub podobnych instytucjach – rodzi to możliwość uzyskania pożyczki zakładowej nieoprocentowanej lub niskooprocentowanej od naszego pracodawcy. Takie pożyczki udzielne są od pracodawcy z funduszu świadczeń socjalnych, czy kasy zapomogowo-pożyczkowej. Należy pamiętać, że taka pożyczka, która zostanie wykazana na zaświadczeniu o dochodach (dokument potwierdzający zatrudnienie) również zmniejszy zdolność kredytową kredytobiorcy. Nawet jeśli pracodawca nie ujmie pożyczki zakładowej na zaświadczeniu o dochodach, nasze wpływy wynagrodzenia na konto będą niższe niż wykazane na zaświadczeniu. W rezultacie bank poprosi o wyjaśnienie sytuacji.

Przykładowo:

Celem wnioskowania o kredyt przedkładamy zaświadczenie o dochodach, na którym pojawia się informacja o naszych średniomiesięcznych dochodach w wysokości 3500 zł netto. Średniomiesięczne dochody wynikające z wpływów na rachunek bankowy wynoszą 3150 zł. Bank poprosi o wyjaśnienie, z czego wynika rozbieżność w wysokości 350 zł. Mogą do tego się kwalifikować również inne odliczenia jak karta Multisport/Benefit czy potrącenie z tytułu korzystania ze stołówki pracowniczej.