Ubezpieczenie pomostowe: Jak możesz odzyskać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu za kredyt?

Każdy bank udzielający klientom kredytów hipotecznych musi odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności klienta. Zabezpieczeniem tym jest przede wszystkim wpis hipoteki na rzecz danego Banku do Księgi Wieczystej. Zazwyczaj jednak mija nawet kilka miesięcy zanim wpis zostanie ujawniony w Księdze Wieczystej, a bank jest zobowiązany do wypłaty środków niezwłocznie po spełnieniu warunków wynikających z  podpisanej umowy kredytowej. Aby uniknąć sytuacji, w której bank mogłyby ponosić zwiększone ryzyko związane z brakiem ustanowionego zabezpieczenia twardego (hipoteka), wprowadzono ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe jest formą odszkodowania za ewentualne straty, które mogą wystąpić, jeśli konsument nie będzie spłacał kredytu. Dlatego ubezpieczenie pomostowe ma na celu ochronę interesów banków. Opłata ta naliczana jest do momentu, kiedy bank uzyska prawomocny wpis dotyczący ustanowienia hipoteki w Księdze Wieczystej.

Czy ubezpieczenie pomostowe podlega zwrotowi?

Do tej pory kredytobiorcy nie otrzymywali zwrotu składki, zatem ich pieniądze po prostu „przepadały”. O zwrot mogli ubiegać się tylko kredytobiorcy, którzy otrzymali w KW wpis o hipotece, a mimo tego bank pobierał im środki.

Od 17 września 2022 weszła jednak nowelizacja do ustawy. Od teraz ubezpieczenie pomostowe będzie podlegało zwrotowi, ponieważ według Ustawodawcy, bank nie ponosi właściwie żadnego ryzyka kiedy oczekuje na wpis do Księgi Wieczystej. Część Banków w ogóle nie będzie pobierała opłaty związanej z ubezpieczeniem pomostowym.

Jak otrzymać zwrot pieniędzy z ubezpieczenia pomostowego?

Jeśli Twój kredyt hipoteczny został zaciągnięty przed 17 września 2022 r. i do tego dnia Sąd nie dokonał wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej, to możesz odzyskać nawet kilka tysięcy złotych za zwrot kosztów ubezpieczenia pomostowego.

Przykładowo: Jeśli kredytobiorca uzyskał finansowanie w marcu tego roku i cały czas czeka na wpis hipoteki, to powinien on otrzymać zwrot ubezpieczenia pomostowego.

UWAGA! Ważne jest, aby wpis nie został dokonany przed datą 17 września 2022 – w takiej sytuacji zwrot nie będzie należny. 

W jaki sposób Ty możesz otrzymać zwrot? Na Bankach ciąży obowiązek zwrotu pobranego ubezpieczenia pomostowego w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ustawodawca założył dwie formy zwrotu: bezpośredni zwrot pobranych opłat lub zaliczenie opłat na poczet spłaty kredytu hipotecznego. Ponadto, ustawa nakłada na Bank obowiązek dokonania zwrotu, więc nie musisz w związku z tym składać żadnego dodatkowego wniosku. Banki powinny dokonać zwrotu automatycznie.

Przy tych kwotach warto jednak sprawdzić, czy faktycznie taki zwrot znajdziesz na swoim koncie bankowym. Jeśli nie – warto skontaktować się bezpośrednio ze swoim Bankiem.

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji i chcesz sprawdzić, czy przysługuje Ci  zwrot – skontaktuj się z Ekspertami POWER FINANCES.